algemene voorwaarden

1. Begrippen
De Yogaschuur is gevestigd te Winschoten en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56419481.

Bezoekadres: J.A. Koningstraat 15, 9672 AC Winschoten.

Website:www.deyogaschuur.nl

E-mail: info@deyogaschuur.nl

Telefoonnummer: 06-51966126

De Yogaschuur Update via Mailchimp: de nieuwsbrief van De Yogaschuur

Boekingssysteem/ gegevensadministratie: Momoyoga

Betalingssysteem: Mollie Payments

 

2. Toepasselijkheid

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle yogalessen, workshops en cursussen van De Yogaschuur. Door deelname aan een yogales, workshop of cursus verklaart je je akkoord met deze algemene voorwaarden. 

 

3. Risico en aansprakelijkheid

Volg je een les, workshop of cursus bij De Yogaschuur dan ben je zelf verantwoordelijk voor jouw eigen gezondheid en je eigen spullen. Waardevolle spullen kun je mee de zaal innemen mits te telefoon op stil staat ook die trilfunctie. De docent gaat er van uit dat je met beiden goed om weet te gaan. Laat het weten als je specifieke fysieke en/of mentale klachten hebt. Ook wanneer je zwanger bent, is het aan te raden dit tijdig door te geven. Blessures en/of zwangerschap hoeven geen belemmering te zijn voor het volgen van yogalessen. Houd je tijdens het volgen van een yogales, workshop of cursus graag aan de volgende regels:

·.     Als je een blessure hebt, of ander lichamelijk of geestelijk ongemak, meld dit dan altijd vóór aanvang van de yogales, cursus of workshop verbaal aan de desbetreffende docent,

·      Voer de oefeningen zorgvuldig uit en houd rekening met eventuele fysieke en/of mentale beperkingen,

·      Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar,

·      Consulteer een arts of specialist als je een blessure hebt en/of er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent,

·      Luister goed naar de instructies van de docent en volg deze op,

·      Voer geen oefeningen uit waarin je scherpe, stekende of uitstralende pijn ervaart,

·      Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt.

 

4. Annuleringsvoorwaarden

Het geldende rooster voor de workshops en cursussen staat altijd goed in momoyoga. De Yogaschuur behoudt zich het recht voor het rooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd op de website, via mail en via de nieuwsbrief. Korte termijn wijzigen door onmacht zullen per mail of eventueel telefonisch worden doorgegeven. Kun je niet aanwezig zijn in jouw vaste yogales dan dien je per voorkeur via momoyoga af te melden. Lukt dit niet dan kan het ook per e-mail, een persoonlijk whatsapp bericht of sms. Je kan je tot 24 uur voor aanvang van de les nog afmelden, daarna wordt de les in rekening gebracht. Gemiste lessen kun je mits op tijd afgemeld gewoon inhalen en op een andere dag en tijd of inzetten binnen de lesmaand op de gewone wekelijkse lessen. Mocht een docent door onvoorziene redenen geen les kunnen geven dan zal De Yogaschuur altijd trachten vervanging te regelen. Is dit niet mogelijk dan behoudt De Yogaschuur zich op het recht om op jaarbasis maximaal 10 lessen te laten vervallen zonder restitutie. De tarieven zijn op basis van 52 weken, de lessen lopen het hele jaar door, ook in de vakanties! M.u.v. oudjaarsdag, nieuwjaarsdag, goede vrijdag, pasen, pinksteren, koningsdag, bevrijdingsdag, hemelvaartsdag, sinterklaas, 1e en 2e kerstdag en in de zomervakantie is er een aangepast rooster. Betaling van een maandabonnement is alleen mogelijk via automatische incasso, hiervoor wordt gebruik gemaakt van Mollie Payments. Er is geen opzegtermijn, je maandabonnement loopt door tot de dag dat je hem hebt aangeschaft. Hij kan niet halverwege worden stopgezet. Opzeggen kan alleen door het sturen van een mail naar info@deyogaschuur.nl

Betaling van een strippenkaart gaat middels ideal, hiervoor wordt gebruik gemaakt van Mollie Payments.De Yogaschuur behoudt zich het recht voor om een geplande workshop of cursus te annuleren als gevolg van overmacht. In dat geval zal het eventuele voor de betreffende workshop of cursus reeds betaalde lesgeld volledig aan je gerestitueerd worden. 

Kun je niet deelnemen aan een workshop, cursus of retraite waarvoor je je hebt opgegeven dan kan annuleren per email: info@deyogaschuur.nl of telefonisch: 06-51966126. Bij annulering tot 40 dagen voor aanvang van de workshop of cursus ontvang je het volledige door jou betaalde bedrag terug. Binnen 40 dagen voor aanvang van de workshop/training wordt 50% van het bedrag voor de workshop of cursus in rekening gebracht. Bij annulering na 28 dagen voor de aanvang voor de workshop wordt het hele bedrag in rekening gebracht. Voor retraites dient men zelf een annuleringsverzekering en eventueel reisverzekering af te sluiten. De aanbetaling is niet terugbetaalbaar. Retraites dienen uiterlijk 3 maanden voor aanvang van de retraite betaald te worden. Retraites kunnen tot 3 maanden voor aanvang kosteloos worden geannuleerd. Binnen de 3 maanden is er geen restitutie mogelijk.

 

5. AVG privacy wetgeving

Voor een goede financiële administratie, ledenadministratie en informatieverstrekking (digitale nieuwsbrief) is het noodzakelijk dat wij gegevens van de leerlingen bewaren. De gegevens die we bewaren zijn je naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum en e-mailadres. Deze gegevens worden op papier bewaard in het digitale registratiesysteem momoyoga. Wil je in momoyoga alleen je naam en e-mailadres invoeren en verder geen gegevens dan is dit ook mogelijk. Om gebruik te maken van het systeem is alleen naam en e-mailadres noodzakelijk. Wel is het handig om ook je telefoonnummer in te voeren zodat wij je kunnen bereiken wanneer er wegens onmacht een les uitvalt. Voor de digitale nieuwsbrief wordt er gebruik gemaakt van mailchimp en hier wordt alleen je naam en e-mailadres ingevoerd. De Yogaschuur neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@deyogaschuur.nl